Rrrits.nl

Obase

Rrrits.nl

Het openbare informatieplatform over de samenwerking tussen Radar en Obase.

You can scroll the shelf using and keys

Het kan…

Bestuur Radar stapt op bij gebrek aan vertrouwen

Het voltallige bestuur van Radar (protestantschristelijk basisonderwijs) is opgestapt omdat ze geen vertrouwen meer ervaart onder de leden. In een brief aan de leden heeft het bestuur dit bekend gemaakt. Het bestuur ziet alleen in een structurele samenwerking met het openbaar basisonderwijs van Obase kansen voor de toekomst. Maar de leden hebben dit tot twee keer toe geblokkeerd. Het basisonderwijs op Schouwen-Duiveland heeft te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De besturen van Radar en Obase zien kansen door samen te werken. Het merendeel van de Radar-leden is daar huiverig voor en vreest dat de identiteit wordt aangetast. Het bestuur blijft aan tot 10 december. Dan zal er een nieuw bestuur moeten worden gevormd.

bron: www.wereldregio.nl

Geen goedkeuring op principebesluit

Op dinsdag 20 mei zijn de leden van onze vereniging Radar bijeen geweest. Aan hen is door management en bestuur goedkeuring gevraagd over het principebesluit. De leden hebben geen goedkeuring verleend aan dit besluit. In meerderheid werd tegen gestemd. Ook zijn er aanvullende vragen gesteld.

Deze uitslag betekent dat Radar een pas op de plaats maakt om zich te beraden over de uitslag van de stemming en op de gestelde vragen.

Het “Voorjaarsrapport 2014”

In één compact document helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken inzake de samenwerking!

Ritsen op Facebook

Jazeker: we ritsen ook op Facebook: facebook.com/rrrits
Handig om te ‘liken’, want als er nieuws is op rrrits.nl kondigen we dat daar aan.

Telefonisch spreekuur

Zit je -ook na de nieuwjaarsbijeenkomst- nog met vragen? Niet doen! Stel je vragen via het contactformulier, we proberen zo snel mogelijk te antwoorden. Liever echt van gedachten wisselen? Binnenkort is er ook een telefonisch spreekuur. De directeuren van Obase en Radar zitten dan klaar om al je vragen te beantwoorden. Volg de aankondigingen op deze website.

En nu?

Met de mailing die op 16 januari bij alle ouders/verzorgers in de bus lag is iedereen op de hoogte van de huidige stand van zaken. Maar, wat is de volgende stap? Lees meer…

16 januari: de folder op de deurmat bij alle ouders/verzorgers

Vanaf donderdag 16 januari ligt hij bij alle ouders, verzorgers en betrokken in de brievenbus. Een folder met daarin alle details over de samenwerking. Alles wat tot heden aan voorbereidingen is getroffen, de actuele stand van zaken en het mogelijke vervolg. Maar, misschien is de verwijzing naar deze website nog wel interessanter.

Directeuren: Radar en Obase hebben zoveel overeenkomsten!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin medewerkers van Obase en Radar kennis maakten, ondersteunden de beide directeuren hun woorden met krachtige beelden. In een zogenaamde ‘hand out’ werden ze allemaal opgenomen, als geheugensteuntje.

Lekker dubbelzinnig

Wij maken kennis. Met die woorden begon en eindigde de presentatie van de voortgang in de samenwerking. Lekker dubbelzinnig. De organisaties maken immers kennis met elkaar, maar met Kennis maken benoemen ze ook exact hun belangrijkste raakvlak en overeenkomst.

15 januari de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst met alle medewerkers van Obase en Radar

Nog even en 2014 begint. Een nieuw jaar. Ook een bijzonder jaar. Zeker voor Radar en Obase nu ze met elkaar in gesprek zijn over samenwerking. Want wat blijkt: als je kijkt naar elkaars overeenkomsten (en niet naar de verschillen), dan kom je dichter tot elkaar. Op 15 januari doen we daar verslag van. Tijdens een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Radarscholen Obase

Gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen.